Ochrona środowiska staje się popularny tematem i coraz więcej firm szuka rozwiązań proekologicznych w swojej branży. Kraje Unii Europejska zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a już do 2030 roku redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna stanowić 55% poziomu z 1990 roku. Nikogo więc nie dziwi fakt, że każdy próbuje już teraz wdrażać rozwiązania proekologiczne. Poniżej przedstawiamy artykuł napisany przez Bartłomieja Kocińskiego opublikowany na LinkedIn

https://www.linkedin.com/pulse/eko-trend-w-bran%C5%BCy-transportowej-eco-transportation-koci%C5%84ski/

EKOTrend w branży Transportowej?

Ochrona środowiska staje się popularny tematem i coraz więcej firm szuka rozwiązań proekologicznych dla swojej branży. Kraje Unii Europejska zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a już do 2030 roku redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna stanowić 55% poziomu z 1990 roku. Nikogo więc nie dziwi fakt, że każdy próbuje już teraz wdrażać rozwiązania proekologiczne. Ograniczenie śladu węglowego świetnie wpisuje się w nowy trend odpowiedzialnego biznesu. My również zauważamy, że kontrahenci coraz częściej wybierają rozwiązania, które w swojej działalności ograniczają ślad węglowy. Wprowadzenie nowych połączeń intermodalnych przez NWIC jest odpowiedzią na potrzebę i ogólnoświatowy trend, by w czasach kryzysu ekologicznego i energetycznego stosować rozwiązania wspierające środowisko. To również wsparcie dla proekologicznych działań i dyrektyw rządów Polski i Holandii.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebą rynku, od wiosny tego roku New Wave International Cargo oferuje polskim i holenderskim klientom nową proekologiczną usługę transportu intermodalnego, łączącego przewóz drogowy z kolejowym. A już niedługo będziemy mogli zaproponować kolejne stałe połączenie intermodalne wykorzystując połączenie transporty kolejowego, drogowego i frachtów morskich do innych miejsc na świecie.

Spedycja intermodalna łącząca przewóz samochodowy z kolejowym jest szczególnie ważna w transporcie kontynentalnym w czasach pilnej potrzeby globalnej redukcji emisji CO². W nowych połączeniach intermodalnych NWIC Polska-Holandia transport kolejowy zajmuje aż 80-90% całości tras, co czyni z nich usługę spedycji pierwszego wyboru.

Warto przypomnieć, że kolej ze swej natury cechuje znikoma produkcja CO². W porównaniu do spedycji realizowanych wyłącznie samochodami, te z wykorzystaniem transportu szynowego pozwalają zredukować emisje dwutlenku węgla nawet o 90%. Spedycje kolejowe przekładają się także na znaczne zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów na drogach i przejściach granicznych, służąc środowisku. Pociągi zużywają zdecydowanie mniej energii do przewożenia towarów niż pojazdy spalinowe, co realnie przekłada się na finalny koszt usługi transportowej. Ponad to transport intermodalny wykorzystujący kolej wyróżnia się większą regularnością i punktualnością z racji lepszej odporności na warunki pogodowe, a także mniejszą wypadkowością. Dodatkowo transport intermodalny jest także odpowiedzią na problem niedoboru kierowców oraz ciągłe wzrosty cen paliw.

Nowe połączenia intermodalne Polska-Holandia są realizowane w wygodnej opcji door-to-door. Kontenery z towarami są odbierane od klientów transportem samochodowym, następnie przewożone na załadunek kolejowy , a po zakończonej podróży odbierane i rozwożone ciężarówkami bezpośrednio do miejsc docelowych. W usłudze wykorzystywane są kontenery 40 HC, które można łatwo przepinać do różnych środków transportu bez konieczności przepakowywania zawartych w nich towarów. Sprzyja to szybkości dostaw.

Uruchomienie usługi intermodalnej to naszym zdaniem wyrazem odpowiedzialności NWIC za jakość europejskiego transportu, w którym Polska, ze względu na swoje geograficzne położenie, ma strategiczne znaczenie na szlaku handlowym łączącym Skandynawię z Europą Południową.

Zdjęcie: aleksandarlittlewolf at Freepik