Dział Księgowości

Dział Ponadgabarytowy

Dział Intermodalny

Agencja Celna

Siedziba Europejska

New Wave International Cargo
aleja Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Recepcja tel: +48 22 266 84 63
Dział Sprzedaży tel: +48 22 349 92 98
Email: office@nwic.pl

Siedziba główna

New Wave International Cargo
6800 Santa Fe Dr
Hodgkins, IL 60525, USA
Tel: +1 312-237-3812
Fax: +1 708-482-0592
Email: USoffice@newwaveic.com