Dział Handlowy

Dział Księgowości

Dział Drogowy

Dział Morski

Dział Lotniczy

Dział Ponadgabarytowy

Agencja Celna

Siedziba Europejska

New Wave International Cargo
aleja Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Tel: 22 266 84 63
Email: office@nwic.pl

Siedziba główna

New Wave International Cargo
6800 Santa Fe Dr
Hodgkins, IL 60525, USA
Tel: +1 312-237-3812
Fax: +1 708-482-0592
Email: USoffice@newwaveic.com